Athletics Profile

TNAA00127
AKSHARA.N
NARAYANAN.R
LATHA.R
Female
09-12-2002
KALATHI (H/O), KOZHAKKETHARA, KOTTEKKAD.
KANCHIPURAM
678732
ST.JOSEPH SPORTS ACADEMY
SURAJ
8281951656