Executive Committee

Thiru. W.I. DAVARAM, I.P.S

Thiru. W.I. DAVARAM, I.P.S

President

Thiru. T.K. RAJENDRAN, I.P.S

Thiru. T.K. RAJENDRAN, I.P.S

Senior Vice President

Tmt. C. LATHA

Tmt. C. LATHA

Secretary

Thiru. C. RAJENDRAN

Thiru. C. RAJENDRAN

Treasurer

Vice Presidents

Tmt. Shiny Wilson

Rtn. G.Anbalagan, MLA

Thiru. D. Mathiyalagan, MLA

Thiru. T. Krishnasamy Vandaiyar

Thiru. E.V. Kamban

Thiru. S. Mohandoss

Thiru. G. Gopalakrishnan

Tmt. Sripriya

Thiru. R.B.R. Shanmuga Sundaram

Senior Joint Secretary

Thiru. K. Puhazendi

Joint Secretaries

Thiru. S. Osman Ali

Thiru. M. Govinda Raju

Thiru. D. Mohan Babu

Thiru. M. Sivakumar

ONLINE MEDIA PARTNER

Tamil Nadu Athletic Association

81. Jawaharlal Nehru Stadium, Sydenhams Rd, Kannappar Thidal, Periyamet, Chennai, Tamil Nadu - 600003

  044-2536 0203

  tamilnaduathletic.asso@gmail.com

© 2020  Tamilnadu Athletic Association.